ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

HIVATÁS AZ ÉLETÉRT!


A RTL Híradó – Esti kiadásában 2024. 02. 08-án a „»Rámegy az egészségünk, a családunk, az életünk« – a vidéki mentésirányítók átvezénylése miatt sokan a felmondásukat fontolgatják” címmel megjelent riport hamis állításokat tartalmaz.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 12. § (1) bekezdésének alapján, ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek, vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, és ehhez képest melyek a valós tények.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (a továbbiakban: Pp.) 495.§-ban rögzített, a sajtószerv előtti kötelező előzetes eljárásra vonatkozó rendelkezései alapján a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény szerinti helyreigazító közlemény közzétételét az érintett személy vagy szervezet az általa vitatott közlemény közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól, a sajtótermék szerkesztőségétől vagy a hírügynökségtől (a továbbiakban együtt: sajtószerv).

Az Országos Mentőszolgálat nevében a fentiek alapján, továbbá hivatkozással az Smtv. 12. § (2) bekezdésére kérem, hogy jelen helyreigazítási kérelem kézhezvételét követően azonnal, de legkésőbb 5 napon belül kerüljön sor az alábbi helyreigazító közlemény közlésére a közleményük Intézményünk által sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben.


Az RTL Híradó valótlanul állította, hogy „mind a 18 megyei mentésirányító központból 2-2 embert rendeltek szombatra és vasárnapra is a fővárosba. Azaz összesen 72 vidéki mentésirányítót.

A valóság ezzel szemben az, hogy összesen 9 fő vidéki munkatárs egyszeri, budapesti összevonása és munkavégzése történik, ami elsősorban képzési, összehangolási célokat szolgál. Ezek a Bajtársaink pluszban látnak el szolgálatot, vagyis ezzel nem csökken a helyi beosztott dolgozók száma és munkájukért megfelelő díjazásban részesülnek.

Az RTL Híradó valótlanul állította, hogy „Régióigazgatói szinten olyan utasítás is elhangzott, hogy az sem probléma, ha az egyik 24 szolgálatból lelépve mennek át a mentésirányító bajtársak a másik 24 órás szolgálatba.”

A valóság ezzel szemben az, hogy ilyen utasítás nem hangzott és nem is hangozhatott el, hiszen az OMSZ minden tekintetben betartja a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályi előírásokat, köztük a munkaidőre és pihenő időre vonatkozó előírásokat is.


Az Országos Mentőszolgálat, mint egészségügyi ellátást végző közfeladatot ellátó szerv számára kiemelten fontos, hogy tevékenységével kapcsolatban az állampolgárok bizalmát élvezze. A fentiekhez hasonló valótlan állítások, illetve hamis látszatot keltő megfogalmazások kifejezetten alkalmasak a betegek egészségügyi ellátásba vetett bizalmának megingatására, ezáltal közvetetten Intézményünk működésének veszélyeztetésére. Mindezekre tekintettel kérjük a fenti helyreigazítás teljes terjedelmű közlését.

Kérem a Tisztelt Szerkesztőséget, hogy a mentőkkel kapcsolatos témák feldolgozása során fokozottan törekedjenek a kiegyensúlyozott és objektív tájékoztatásra, ami nem csak a lakosság, hanem a mentődolgozók valódi érdekét is szolgálja.

Budapest, 2024. február 12.

Országos Mentőszolgálat

A hozzászólások nem elérhetőek.