ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

HIVATÁS AZ ÉLETÉRT!

– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
– a kötelező egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
– 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Mentőszolgálatról
– A mentésről szóló 5/2006 (II.7.) EüM rendelet
– A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM. rendelet
– 52/2006. (XII. 28.)  EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról

A jogszabályokat a Nemzeti Jogszabálytárban megtekintheti: http://www.njt.hu/

Az Országos Mentőszolgálat Szervezeti és Működési-Szabályzata (Hatályos: 2020.01.31-től)
Az Országos Mentőszolgálat Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

Az Országos Mentőszolgálat Alapító Okirata

Az Országos Mentőszolgálat bemutatása

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) jelenlegi formájában 1948. május 10-én kormányrendelettel jött létre, az akkor 61 éves, már szervezett életmentéssel foglalkozó Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület és a Városok és Vármegyék Önkéntes Mentő Egyesülete jogutódjaként.

Az OMSZ feladatát az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 94-96. §-i az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, a mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EüM rendelet, valamint Alapító Okirata, mely legutóbb 2010. november 2-án került módosításra határozza meg.

Az OMSZ feladata az ország egész területén a mentés, rendezvénybiztosítás, mozgóőrség, mentési készenlét ellátása, az oxiológia oktatása egyetemi, főiskolai és posztgraduális szinten, az elsősegélynyújtás országos felügyelete, elemi csapások tömegszerencsétlenségek egészségügyi felszámolásában való részvétel, hatóságoknak szakvélemény adása, a mentésügy tudományos fejlesztése, kapcsolattartás hasonló külföldi intézményekkel. Az OMSZ feladata továbbá – a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdésében foglaltak szerint – az állami rendezvények egészségügyi biztosításának, valamint a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló kormányhatározat szerinti rendezvények egészségügyi biztosításának ellátása.

Munkatársaink az egész ország területén ugyanazokkal az alapelvekkel, felszereléssel, ellátási protokollokkal dolgoznak.

Az operatív mentőfeladatokat a 7 Regionális Mentőszervezet látja el, a főigazgató gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében az egészségügyi szakmai irányítási jogokat.

Az országban jelenleg működő mentőállomások száma: 255.

2023. február 1-től az Országos Mentőszolgálat működteti az egységes alapellátási ügyeleti rendszert. Részletek: https://www.mentok.hu/ugyelet/

English version: https://www.mentok.hu/en/national-ambulance-service/