ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

HIVATÁS AZ ÉLETÉRT!

Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége

 

A szervezet céljai

  • elsődleges kiemelt célja a magyarországi mentődolgozók munkajogi és szociális érdekeinek képviselete, továbbá
  • az érdekvédelem jogi garanciái bővüljenek, s olyan működőképes, alkupozíción nyugvó érdekegyeztetési rendszer
    jöjjön létre, amely megteremti a mentődolgozók körében az európai uniós szintű kereseti, szociális viszonyokat;
  • egységesen és hatékonyan képviselje és érvényesítse az Országos Mentőszolgálat által foglalkoztatott munkavállalók – továbbiakban: mentődolgozók – sajátos társadalmi, gazdasági, szakmai, szociális és kulturális érdekeit; továbbá
  • fellépjen a mentő, mint hivatás állami és társadalmi, anyagi és erkölcsi elismeréséért, valamint a mentődolgozók személyiségi és állampolgári jogainak érvényesítéséért; és
  • foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben balesetet szenvedett mentődolgozók számára a megmaradt képességeikre építve a legmagasabb szintű, számára tartós foglalkozást és önmegvalósítási lehetőséget biztosító foglalkoztatást elősegítése, támogatása, érdekeinek védelmét ellássa, valamint
  • a nyugdíjas mentődolgozók szociális érdekeinek képviseletét felvállalja.

 

Honlap: https://momsz.hu/