ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

HIVATÁS AZ ÉLETÉRT!


Az RTL Híradó 02. 16-én Nőtt a betegforgalom a kórházak sürgősségi osztályain az ügyeleti rendszer elindulásával címmel megjelent riportja azt a hamis látszatot kelti, hogy nőtt a kórházak sürgősségi osztályainak terhelése az ügyeleti rendszer átalakítása óta, mivel sokan inkább a sürgősségi osztályra mennek, ha baj van.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 12. § (1) bekezdésének alapján, ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek, vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, és ehhez képest melyek a valós tények.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (a továbbiakban: Pp.) 495.§-ban rögzített, a sajtószerv előtti kötelező előzetes eljárásra vonatkozó rendelkezései alapján a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény szerinti helyreigazító közlemény közzétételét az érintett személy vagy szervezet az általa vitatott közlemény közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól, a sajtótermék szerkesztőségétől vagy a hírügynökségtől (a továbbiakban együtt: sajtószerv).

Az Országos Mentőszolgálat nevében a fentiek alapján, továbbá hivatkozással az Smtv. 12. § (2) bekezdésére kérem, hogy jelen helyreigazítási kérelem kézhezvételét követően azonnal, de legkésőbb 5 napon belül kerüljön sor az alábbi helyreigazító közlemény közlésére a közleményük Intézményünk által sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben.


Az rtl.hu oldalon 2024. február 16-án „Nőtt a betegforgalom a kórházak sürgősségi osztályain az ügyeleti rendszer elindulásával” címmel megjelent cikkünkben azt a hamis látszatot keltettük, hogy nőtt a kórházak sürgősségi osztályainak terhelése az ügyeleti rendszer átalakítása óta, mivel sokan inkább a sürgősségi osztályra mennek, ha baj van.

A valóság ezzel szemben az, hogy az új ügyeleti rendszer bevezetésével összefüggésben nem a sürgősségi osztályok terhelése, hanem a központi betegosztályozó (triázs) egység forgalma emelkedhet, aminek az a magyarázata, hogy az SBO-k, és a melléjük települt alapellátási ügyeletek közös betegosztályozása hatékonyan működik, vagyis valamennyi beteg a számára legmegfelelőbb ellátást kapja. 

A triázs az enyhe tünetekkel jelentkező betegeket a sürgősségin történő hosszasabb várakozás helyett rögvest az alapellátási ügyeletre irányítja, ahol megfelelően ellátják. Ilyen módon az SBO terheltsége is csökken, és ott a valóban sürgős, súlyos esetekre koncentrálhatnak.

Az új alapellátási ügyeleti rendszer tehát nem csak a beteg gyermekek és felnőttek számára nyújt a korábbinál magasabb színvonalú ellátást, hanem az egészségügyi ellátórendszer működését, hatékonyságát is javítja.


Az Országos Mentőszolgálat, mint egészségügyi ellátást végző közfeladatot ellátó szerv számára kiemelten fontos, hogy tevékenységével kapcsolatban az állampolgárok bizalmát élvezze. A fentiekhez hasonló valótlan állítások, illetve hamis látszatot keltő megfogalmazások kifejezetten alkalmasak a betegek egészségügyi ellátásba vetett bizalmának megingatására, ezáltal közvetetten Intézményünk működésének veszélyeztetésére. Mindezekre tekintettel kérjük a fenti helyreigazítás teljes terjedelmű közlését.

Kérem a Tisztelt Szerkesztőséget, hogy a mentőkkel, ügyelettel kapcsolatos témák feldolgozása során fokozottan törekedjenek a kiegyensúlyozott és objektív tájékoztatásra.

Budapest, 2024. február 19.

Országos Mentőszolgálat

A hozzászólások nem elérhetőek.