ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

HIVATÁS AZ ÉLETÉRT!


Az RTL Híradó 2024. március 18-án „Nem tudták ellátni az ügyeleten a fulladó kisfiút, mert nem volt ott asszisztens, aki be tudott volna lépni a számítógépes rendszerbe” címmel megjelent riportja azt a hamis látszatot kelti, hogy egy súlyos állapotú, fulladó kisfiú nem kapott megfelelő ellátást, mert az ügyeletes orvos nem tudott belépni a számítógépes rendszerbe.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 12. § (1) bekezdésének alapján, ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek, vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, és ehhez képest melyek a valós tények.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (a továbbiakban: Pp.) 495.§-ban rögzített, a sajtószerv előtti kötelező előzetes eljárásra vonatkozó rendelkezései alapján a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény szerinti helyreigazító közlemény közzétételét az érintett személy vagy szervezet az általa vitatott közlemény közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól, a sajtótermék szerkesztőségétől vagy a hírügynökségtől (a továbbiakban együtt: sajtószerv).

Az Országos Mentőszolgálat nevében a fentiek alapján, továbbá hivatkozással az Smtv. 12. § (2) bekezdésére kérem, hogy jelen helyreigazítási kérelem kézhezvételét követően azonnal, de legkésőbb 5 napon belül kerüljön sor az alábbi helyreigazító közlemény közlésére a közleményük Intézményünk által sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben.


Az RTL Híradóban és az rtl.hu oldalon 2024. március 18-án „Nem tudták ellátni az ügyeleten a fulladó kisfiút, mert nem volt ott asszisztens, aki be tudott volna lépni a számítógépes rendszerbe” címmel megjelent riportunk azt a hamis látszatot kelti, hogy egy súlyos állapotú, fulladó kisfiú nem kapott megfelelő ellátást, mert az ügyeletes orvos nem tudott belépni a számítógépes rendszerbe.

A valóság ezzel szemben az, hogy a gyermeket a doktornő az alapellátási ügyeleten alaposan megvizsgálta és hörghurut (bronchitis) diagnózissal átirányította a gyermekosztályra. A számítógépes rendszerbe történő belépés nehézsége az orvosi ellátást nem akadályozta, az adminisztráció a betegellátás után következik. Ugyanazon a napon további 18 gyermek részesült ellátásban a Váci gyermekügyeleten, valamint több mint 200 gyermek Pest vármegye további 17, gyermekeket is ellátó ügyeleti telephelyén, mindenféle probléma és nehézség nélkül.


Az Országos Mentőszolgálat, mint egészségügyi ellátást végző közfeladatot ellátó szerv számára kiemelten fontos, hogy tevékenységével kapcsolatban az állampolgárok bizalmát élvezze. A fentiekhez hasonló valótlan állítások, illetve hamis látszatot keltő megfogalmazások kifejezetten alkalmasak a betegek egészségügyi ellátásba vetett bizalmának megingatására, ezáltal közvetetten Intézményünk működésének veszélyeztetésére. Mindezekre tekintettel kérjük a fenti helyreigazítás teljes terjedelmű közlését.

Kérem a Tisztelt Szerkesztőséget, hogy a mentőkkel, ügyelettel kapcsolatos témák feldolgozása során fokozottan törekedjenek a kiegyensúlyozott és objektív tájékoztatásra.

Budapest, 2024. március 19.

Országos Mentőszolgálat

A hozzászólások nem elérhetőek.