ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

HIVATÁS AZ ÉLETÉRT!


A HVG.hu szerkesztőségének címzett sajtó-helyreigazítás iránti kérelmünket az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

A HVG online felületén megjelent 02. 14-én a „Több sebből is vérzik az új ügyeleti rendszer Pest megyében” címmel megjelent cikk hamis állításokat tartalmaz.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 12. § (1) bekezdésének alapján, ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek, vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, és ehhez képest melyek a valós tények.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (a továbbiakban: Pp.) 495.§-ban rögzített, a sajtószerv előtti kötelező előzetes eljárásra vonatkozó rendelkezései alapján a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény szerinti helyreigazító közlemény közzétételét az érintett személy vagy szervezet az általa vitatott közlemény közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól, a sajtótermék szerkesztőségétől vagy a hírügynökségtől (a továbbiakban együtt: sajtószerv).

Az Országos Mentőszolgálat nevében a fentiek alapján, továbbá hivatkozással az Smtv. 12. § (2) bekezdésére kérem, hogy jelen helyreigazítási kérelem kézhezvételét követően azonnal, de legkésőbb 5 napon belül kerüljön sor az alábbi helyreigazító közlemény közlésére a közleményük Intézményünk által sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben.


„A HVG online felületén 2024. 02. 14-én a „Több sebből is vérzik az új ügyeleti rendszer Pest megyében” címmel megjelent cikkében több valótlan állítást fogalmazott meg.

A cikk valótlanul állította, hogy „több sebből is vérzik az új ügyeleti rendszer Pest megyében”

A valóság ezzel szemben az, hogy a 1830 hívásfogadás és az ügyeleti ellátás is jól működik Pest vármegyében.


A HVG valótlanul állította, hogy „a hegyek és folyók, az utak és hidak figyelmen kívül hagyása ellátási káoszt eredményez.”

A valóság ezzel szemben az, hogy Az egységes alapellátási ügyeleti rendszer elemeinek gondos és alapos megtervezésekor számos tényezőt figyelembe vettünk (lakkoságszám, infrastruktúra, közlekedés, gyógyintézetek, mentőállomások elhelyezkedése, stb.). Elsődleges szempont volt a betegek egyszerű és biztonságos hozzáférése az ügyeleti ellátáshoz.


A HVG valótlanul állította, hogy „éjszakai gyermekügyelet ezentúl csak három helyen, Vácon, Cegléden és Érden működik.

A valóság ezzel szemben az, hogy ellentétben a gyermekek a vármegye 21 pontján megfelelő ügyeleti ellátást kapnak.


A HVG valótlanul állította, hogy „autó nélkül bejárhatatlannak tűnik az ellátóhelyek távolsága.”

Ezzel szemben a valóság az, szükség esetén, a beteget a saját lakásán részesítjük ügyeleti ellátásban, vagyis nem kell utaznia.”


Az Országos Mentőszolgálat, mint egészségügyi ellátást végző közfeladatot ellátó szerv számára kiemelten fontos, hogy tevékenységével kapcsolatban az állampolgárok bizalmát élvezze. A fentiekhez hasonló valótlan állítások, illetve hamis látszatot keltő megfogalmazások kifejezetten alkalmasak a betegek egészségügyi ellátásba vetett bizalmának megingatására, ezáltal közvetetten Intézményünk működésének veszélyeztetésére. Mindezekre tekintettel kérjük a fenti helyreigazítás teljes terjedelmű közlését.

Kérem a Tisztelt Szerkesztőséget, hogy a mentőkkel kapcsolatos témák feldolgozása során fokozottan törekedjenek a kiegyensúlyozott és objektív tájékoztatásra, ami nem csak a lakosság, hanem a mentődolgozók valódi érdekét is szolgálja.

Budapest, 2024. február 22.

Országos Mentőszolgálat

A hozzászólások nem elérhetőek.