ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

HIVATÁS AZ ÉLETÉRT!


Az atlatszo.hu felületén 2024. 01. 23-án „A budapesti mentés a vidéki mentőautók nélkül rég bedőlt volna” – a szakszervezeti vezető szerint súlyos gondok vannak a mentőszolgálatnál” címmel megjelent írás hamis megállapításokat tartalmaz és azt a hamis látszatot igyekszik kelteni, hogy a mentőszolgálat működésével komoly problémák vannak. Ezzel szemben a valóság az, hogy az Országos Mentőszolgálat megbízhatóan és magas színvonalon működik.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 12. § (1) bekezdésének alapján, ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek, vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, és ehhez képest melyek a valós tények.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (a továbbiakban: Pp.) 495.§-ban rögzített, a sajtószerv előtti kötelező előzetes eljárásra vonatkozó rendelkezései alapján a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény szerinti helyreigazító közlemény közzétételét az érintett személy vagy szervezet az általa vitatott közlemény közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól, a sajtótermék szerkesztőségétől vagy a hírügynökségtől (a továbbiakban együtt: sajtószerv).

Az Országos Mentőszolgálat nevében a fentiek alapján, továbbá hivatkozással az Smtv. 12. § (2) bekezdésére kérem, hogy jelen helyreigazítási kérelem kézhezvételét követően azonnal, de legkésőbb 5 napon belül kerüljön sor az alábbi helyreigazító közlemény közlésére a közleményük Intézményünk által sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben.


Az atlatszo.hu már a címben valótlanul állította, hogy „A budapesti mentés a vidéki mentőautók nélkül rég bedőlt volna, súlyos gondok vannak a mentőszolgálatnál.”

A valóság ezzel szemben az, hogy Országos Mentőszolgálat megbízhatóan és magas színvonalon működik. A nyilatkozó „MOMSZ-elnök” egy volt mentős, aki gátlástalanul kürtöli tele az erre fogékony médiát olyan kijelentésekkel, melyek tájékozatlan közönségnek talán hitelesnek tűnhetnek, a szakterület jó ismerői azonban pontosan tudják, hogy zömében hazugságok vagy aljas csúsztatások. A sok valótlan állítás, a harsány hamis vádaskodás célja kizárólag a feszültségkeltés.


Az atlatszo.hu valótlanul állította, hogy „minden egyes intézkedés arra irányul, hogy egyik napról a másikra találjanak megoldásokat, és ezek a megoldások soha nem hosszú távúak, átfogóak, amivel a probléma gyökerét lehetne kezelni, hanem mindig ad hoc jellegűek.”

A valóság ezzel szemben az, hogy a MOMSZ elnökének semmilyen rálátása nincs és nem is lehet az általa harsányan bírált szervezet mélyebb működésére és vezetési gyakorlatára, tekintve, hogy az OMSZ-nál raktárosi munkakörben áll foglalkoztatásban. Tájékozatlansága sajnos nem rettenti vissza a valóságalapot nélkülöző kijelentésektől.


Az atlatszo.hu valótlanul állította, hogy „Most már ott tartunk, hogy az ország legtávolabbi szegletéből is gondolkodás nélkül hívnak kollégákat. És most már napi szinten reggelente még egy autót vezényelnek fel, indoklás nélkül. Épp a tegnapi napról kaptam olyan információt, hogy a közép-magyarországi régió összes mentőállomásáról fölrendeltek autókat.”

A valóság ezzel szemben az, hogy az OMSZ országos hatáskörű intézmény, egy terület aktuális megerősítését a működési adatok folyamatos monitorozása és elemzése alapján végezzük úgy, hogy egyetlen másik terület, vármegye, vagy országrész mentőkapacitása se gyengüljön, vagyis a mentőellátás mindenhol folyamatos és biztonságos maradjon. Számunkra elsődleges szempont a betegek érdeke, így minden lehetséges eszközt kihasználunk a szükséges mentőkapacitás biztosítására az ország egész területén. Budapest és agglomerációjának mentési és mentésirányítási tevékenységét más módon is folyamatosan erősítjük, a régió szervezett kocsiparkját az elmúlt időszakban mintegy 10%-kal növeltük.


 Az atlatszo.hu valótlanul állította, hogy „benőtt körömhöz, herpeszhez, gyomorrontáshoz, az ujj elvágásához is mentőt küldenek.”

A valóság ezzel szemben az, hogy a mentésirányítók szigorú szakmai protokollok és szakmai tudásuk alapján végzik munkájukat és amennyiben a segélyhívás során kideríthető, hogy a betegnek „csak” gyomorrontása van, vagy benőtt köröm miatt kér mentőt, a beteget más ellátási forma felé irányítjuk. A MOMSZ elnöke erről is keveset tudhat, hiszen mentésirányítói ismeretekkel és tapasztalattal sem rendelkezik.


Az atlatszo.hu valótlanul állította, hogy „Soha egy vezető, a menedzsment nem áll ki ilyenkor, hogy igen, felülvizsgáljuk a szabályokat, felülvizsgáljuk az utasításainkat, felülvizsgáljuk a kialakult gyakorlatot, hogy hogyan lehetne ezen változtatni.”

A valóság ezzel szemben az, hogy a betegellátás és a mentésirányítás szakmai szabályrendszerét, protokolljait is rendszeresen és gyakran felülvizsgáljuk, aktualizáljuk, fejlesztjük.


Az atlatszo.hu valótlanul állította, hogy „tavalyi évben volt is egy utasítás, hogy ha egy autó javítása X forintnál többe kerül, akkor azt egészen felső vezetői szinttel kellett jóváhagyatni, csak akkor lehetett az autót megcsináltatni.”

A valóság ezzel szemben az, hogy nem volt ilyen tartalmú utasítás. Az OMSZ gazdálkodása stabil, likviditási egyensúlya megtartott.


Az atlatszo.hu valótlanul állította, hogy „a statisztikák szépítgetése régi hagyomány a mentőszolgálatnál. Már jóval ezelőtt is kaptunk olyan információkat, miszerint a statisztikákat javítgatták, legfőképpen Budapest tekintetében. Erre példa az átvezénylések kérdése. Reggel az adott régióban dolgozó autó bejelentkezik, hogy munkába áll, és ezt rögzítik is reggel a statisztikában. Majd felvezénylik Pestre, átjelentkezik annak a mentésirányítási rendszerébe, kap új mentőegység-azonosítót. A példának okáért 12-kor Budapesten készült statisztikába pedig bekerülnek a felvezényelt autók is, budapestiként feltüntetve. Azaz egy autó kétszer szerepel a statisztikában.”

A valóság ezzel szemben az, hogy teljesen értelmetlen feltételezés, hogy „a mentőszolgálat egyszerre két helyen, vidéken és a fővárosban is nyilvántartja a vidékről átvezényelt mentőegységeket.” A mentőegység alapvetően az anyaállomás nyilvántartásában szerepel (pl. leltár, személyzet), a mentésirányítás viszont az aktuális tartózkodási terület rendszerén keresztül történik, vagyis például egy Budapesten tartózkodó egység a Közép-magyarországi mentésirányítástól kap feladatot, de amint visszatér a saját régiójába, az ottani mentésirányítás adja a feladatot az egységnek. A mentésirányítási rendszerben vármegyei csoportosításban láthatóak a mentőegységek, ezért szükséges a mentőegység azonosító átírása. Az országos gépkocsi statisztikánknak a dinamikus mentésirányítási adatokhoz ilyen módon nincs semmi köze, azt nem befolyásolja, nem „kozmetikázza”.

 Lengyel Tibor MOMSZ elnök vádaskodása kimerítheti a rágalmazás fogalmát, ami büntetőjogi kategória, így a szükséges jogi lépéseket megtesszük.


Az atlatszo.hu valótlanul állította, hogy „Rettentően elégedetlenek a mentődolgozók az Országos Mentőszolgálat kommunikációjával, ami nagyon félrevezető.”

A valóság ezzel szemben az, hogy Lengyel Tibor kizárólag saját egyéni véleményét vagy a mentődolgozók kisebbségének véleményét fogalmazhatja meg, mivel az általa képviselt szervezetnek csak a mentődolgozók 1/6-ával van kapcsolata. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációja a MOMSZ és Lengyel Tibor kommunikációjával ellentétben tényszerű, igaz és hiteles.


 Az atlatszo.hu azt a hamis látszatott keltette, hogy az Országos Mentőszolgálat mentőautóin nincs elegendő infúziós készítmény.

A valóság ezzel szemben az, hogy az életmentéshez, betegellátáshoz valamennyi eszköz és tárgyi feltétel rendelkezésre áll, a raktárkészlet, az utánpótlás biztosított.


Az atlatszo.hu valótlanul állította, hogy „A mentőszolgálat egyáltalán nem kezeli partnerként a szakszervezetet.”

A valóság ezzel szemben az, hogy az Országos Mentőszolgálat a jogszabályi kötelezettségein túlmenően is együttműködik minden olyan érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezettel, melyek valóban a mentődolgozók érdekeit képviselik.


 A MOMSZ nem tartozik ezek közé, amit az is bizonyít, hogy tízéves fennállásuk alatt semmiféle érdemi pozitív eredményt nem tudnak felmutatni azon kívül, hogy több mint 1000 mentődolgozót csalogattak bele olyan, bukásra ítélt jogi eljárásokba, perekbe, melyeknek legfőbb haszonélvezője maga a szövetség volt, melynek tisztségviselői évente több tízmillió forint fizetésben részesülnek az OMSZ-tól olyan munkaórák ezreiért, melyeket szakszervezeti munkaidőkedvezményként kezelve nem dolgoztak le.


Az atlatszo.hu valótlanul állította, hogy „De ott van a béren kívüli juttatás kérdése is, ami a mentőszolgálatnál egy vicc, még talán annak is rossz. Ugyanis 100 ezer forintot kapunk egy évben Szép-kártyára, illetve kapunk 6.000 forint mosatási támogatást és 7.000 forint cipőpénzt, valamint 12 ezer forint bankszámla hozzájárulást. Ennyi az összes béren kívüli juttatásunk a mentőszolgálatnál jelen pillanatban. Ezeket még 2009-ben állapították meg, akkor egyezett meg róla a másik szakszervezet, és azóta változatlan.”

A valóság ezzel szemben az, hogy a béren kívüli juttatások terén az OMSZ a költségvetési lehetőségeit maximálisan kihasználja, 2009 óta a juttatások köre is bővült.


 Az atlatszo.hu valótlanul állította, hogy „Semmilyen infláció követő intézkedése nem volt a mentőszolgálatnak.”

A valóság ezzel szemben az, hogy az Országos Mentőszolgálat az egészségügyi szakdolgozókat, orvosokat, és háttérben dolgozókat érintő béremelési lépéseket is maradéktalanul végrehajtotta és végrehajtja.


Az atlatszo.hu valótlanul állította, hogy „A minősítés alapján a mentődolgozók bére fölfelé plusz 40 százalékkal, lefelé pedig -20 százalékkal eltéríthető.”

A valóság ezzel szemben az, hogy a mentődolgozók bére a minősítés alapján negatív irányban nem változhat, nem csökkenhet. Az OMSZ munkateljesítmény értékeléséről és a minősítésről szóló eljárásrendje összhangban áll az Eszjtv. 7.§-ban rögzített szabályaival.


 Az atlatszo.hu valótlanul állította, hogy „utasításba adta, hogy csak kerek összegű kerek literre lehet megtankolni a mentőt, mert hadilábon állt a matematikával, és még kockás füzetbe vezette az elszámolást. Ez az utasítás ma 2024. január 16-án is érvényben van még, és amikor rákérdeztünk, hogy nem lehetne-e ezen változtatni, akkor azt mondták, hogy nem. Ez így működött, és így is marad.”

A valóság ezzel szemben az, hogy nem létezik ilyen központi utasítás.


Az atlatszo.hu cikkében leírt témák egyetlen igaz üzenete az, hogy a mentődolgozók köszönetet és elismerést érdemelnek munkájukért. Ezt az Országos Mentőszolgálat minden eszközével igyekszik megadni számukra, miközben a MOMSZ elnökének megnyilvánulásai és a sajtó egyes szereplőinek erőfeszítései pontosan ezzel ellentétest hatást érnek el.


Tekintettel arra, hogy a valótlan állítások és a hamis látszatott keltő megfogalmazás kifejezetten alkalmas a betegek egészségügyi ellátásba vetett bizalmának megingatására, ami egyes esetekben a túlélés, gyógyulás alapfeltétele lehet, kérjük a fenti helyreigazítás teljes terjedelmű közlését.

Kérjük Tisztelt Szerkesztőséget, hogy a mentőkkel kapcsolatos témák feldolgozása során fokozottan törekedjenek a kiegyensúlyozott és objektív tájékoztatásra, ami nem csak a lakosság, hanem a mentődolgozók valódi érdekét is szolgálja.

Budapest, 2024. január 25.

Országos Mentőszolgálat

A hozzászólások nem elérhetőek.