ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

HIVATÁS AZ ÉLETÉRT!


A megkülönböztető jelzést használó járművek haladását segítő “Adj utat, ments életet” kampány mellett az Országos Mentőszolgálat a saját gépkocsivezetői számára is biztonsági határt húz, a balesetmentes és biztonságos közlekedés érdekében a mentőautók szirénázva is legfeljebb plusz 30 km/órával lépik túl a többi közlekedőre vonatkozó legnagyobb megengedett sebességet.

A megkülönböztető jelzések használata mellett bekövetkezett mentőbalesetek szakértői elemzése megmutatta, hogy a mentőgépjármű haladása során az adott útszakaszra vonatkozó sebességhatár plusz 30 km/h-nál nagyobb mértékű túllépése jelentősen növeli a súlyos balesetek kockázatát, amely ekkor már nincs arányban a sikeres életmentés esélyének a gyorsaságtól remélt növekedésével. 

Dr. Melegh Gábor igazságügyi szakértő szerint „a sebesség hatványozza a sérülés kockázatát és nagyon lerövidíti azt az időt, amely a helyzet megoldására fordítható. A mentő-vezető gyakorlatilag a sebessége megfelelő megválasztásával adhat lehetőséget önmagának és a másik közlekedőnek ahhoz, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre észlelésre, döntésre és cselekvésre, az akadálytalan továbbhaladás biztosítására. A mentő számára sem szárad fel az útfelület, a fizikai határokat nem lehet korlátlanul kiterjeszteni.” 

A mentőbalesetek elkerülése érdekében a mentőjárművek megkülönböztető jelzés használata mellett történő haladása során a legnagyobb sebességet nemzetközi példákat is figyelembe véve az Országos Mentőszolgálat mentő-gépkocsivezetői számára az adott útszakaszon megengedett, maximális sebesség plusz 30 km/h-ban határozták meg. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például 50 km/h sebességkorlátozású útszakaszon szirénázva maximum 80 km/h sebességgel haladhat, autópályán, ahol 130 km/h a megengedett legnagyobb sebesség, a mentőautó legfeljebb 160 km/h-val közlekedhet, kereszteződésbe érve a piros lámpán maximális körültekintéssel, megkülönböztető jelzéseket használva is legfeljebb 30 km/h sebességgel hajthat át.

Jelenleg évente átlagosan 70 súlyos mentőbaleset történik Magyarországon. Az utakon közlekedők edukációját szolgáló kampányok és a szirénázó járművekre vonatkozó biztonsági szabályok együttesen alkalmasak lehetnek a mentőbalesetek megelőzésére és a mentők biztonságos és gyors közlekedésének elősegítésére.

A KRESZ (1/1975. KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól) megfogalmazása szerint:

(2) A megkülönböztető fény- és hangjelzést együttesen használó gépjármű vezetője – a rendőr és a vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések jelzéseit kivéve – a közúti jelzéseket, továbbá a 24–43. §-okban foglalt rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja, ha magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, és meggyőződött arról, hogy a közlekedés többi résztvevője az akadálytalan továbbhaladást lehetővé tette.

(2a)  Amennyiben a gépjármű kizárólag a megkülönböztető fényjelzést használja, akkor a gépjármű vezetője a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja, ha magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

A hozzászólások nem elérhetőek.