ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

HIVATÁS AZ ÉLETÉRT!

Az elmúlt napokban fokozott figyelem irányult az Országos Mentőszolgálat működésére, egy országosan ismert művész súlyos rosszullétével összefüggő mentésirányítási hiba kapcsán felmerült a betegek ellátási sorrendjének kérdése is. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy ahogy egy balesetnél sem a sérültek társadalmi helyzete, vagy ismertsége, hanem az állapotuk súlyossága határozza meg az ellátás sorrendjét, úgy a segélyhívások fogadása utáni intézkedéseknél is kizárólag a beteg állapota, az ellátás sürgőssége alapján történik a mentőegységek riasztása. A mentési dokumentációban szereplő „VIP” adat kizárólag a feladat elvégzése után szükséges dokumentációs, jelentési kötelezettséget szolgálja, hiszen az Országos Mentőszolgálat mint közfeladatot ellátó egészségügyi intézmény a munkájáról, feladatellátásáról meghatározott szempontok alapján rendszeres és eseti jelentéseket tesz az illetékes szervek felé. Amennyiben a betegellátást követő adminisztráció során a beteg jelzi, hogy a Közszolgálati Alapnyilvántartás részét képező „EÜ VIP kártyával” rendelkezik /2018. évi CXXV. törvény 175. § (4) bekezdése/, azt az adatlapon jelöljük, a jelentésben szerepeltetjük.

A hozzászólások nem elérhetőek.