Betegszállítás-irányítás

A magyarországi betegszállítási szolgáltatás rendszerében 2012. május 2-től lényeges, a betegszállítás indokoltságáról és formájáról döntő, a feladat végrehajtását elrendelő orvos, egészségügyi szakszemélyzet szempontjából fontos változások történtek.

 
Mint ismeretes, a tavalyi évben döntés született arról, hogy a magánszolgáltatók által végzett betegszállítások koordinálását, felügyeletét és irányítását a szaktárca az Országos Mentőszolgálat hatáskörébe vonja. A szerepvállalás bővítése lépcsőzetesen, a költségvetési és jogszabályi keretekhez igazodó módon és mértékben valósult meg. Az OMSZ 2011. júliusától első lépésként a távolsági, megyéken átívelő betegszállítások összehangolásának feladatát vette át, 2012. január 1-től már valamennyi, az OEP-el szerződésben álló szolgáltató tevékenysége felett kontrollt gyakorolt, 2012. májusától pedig a betegszállításokra vonatkozó megrendelések, hívások fogadását, a betegszállító vállalkozások járműveinek operatív irányítását is az Országos Mentőszolgálat végzi.
 
Az OEP által finanszírozott betegszállítási feladatot tehát 2012. május 2-től az Országos Mentőszolgálatnál kell megrendelni, a szállítás végrehajtója pedig az OEP-el szerződött betegszállító szolgáltató járműve lesz. Az "egyszerű" betegszállítások elrendelésére az OMSZ országosan egységes, négyjegyű, központi telefonszámot hozott létre, mely a 1820-as számon hívható. Az "egyszerű" betegszállítást az orvos előzetes regisztráció után a https://bsz.mentok.hu címen is elrendelheti. Amennyiben a beteg sürgős és/vagy szakkíséretes betegszállításra szorul (mentőszállítás, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás), az elrendelés a +36 1 3111 666-os telefonszámon történik.
 
A változások a betegszállításról szóló 19/1998 (VI. 3.) NM rendeletben foglaltakat egyebekben nem érintik, így a betegszállítás elrendelője a beteg állapotának és ellátási igényének függvényében továbbra is az alábbi lehetőségek közül választhat:
 

Betegszállítás:

19/1998. (VI. 3.) NM rendelet alkalmazásában 2. §
 
a) betegszállítás: az Eütv. 97. § (1)-(3) bekezdésében foglalt esetekben a betegnek
aa) a beteg otthona szerint illetékes területi,
ab) a beutaló szolgáltató telephelye szerint illetékes, vagyac) a progresszív ellátás során magasabb szintű ellátást végző legközelebbi egészségügyi intézménybe, illetve ezen egészségügyi intézményből a beszállított beteg kezelését, vizsgálatát, valamint sürgősségi ellátását követően otthonába történő szállítása
 
(1) A betegszállítás a sürgősség igénye szerint lehet:
a) 6 órán belüli,
b) 24 órán belüli,
c) meghatározott időpontra kért, illetve tervezett időpontokban történő ismétlődő betegszállítás.
 
(2) A betegszállítás a kíséret igénye szerint lehet:
a) betegkísérő közreműködését igénylő,
b) kíséretet nem igénylő betegszállító gépjárművel teljesítendő betegszállítás.
 
(3) A betegszállítás az alkalmazott betegszállító gépjármű szerint lehet:
a) mentőkocsival,
b) fekvőbeteg-szállító kocsival,
c) ülőbeteg-szállító kocsival teljesítendő betegszállítás.
 
(4) A betegszállítás a végrehajtás módja szerint lehet:
a) egyedi,
b) más betegekkel együttes szállítás
 
- Az elrendelt „távolsági” betegszállításokat a szolgáltatók továbbra is 72 órán belül vállalják teljesíteni.
- A kúraszerű ellátás tervezése során a betegszállítások egyeztetését az ellátást végző egészségügyi szolgáltatóval és az OMSZ betegszállítás-irányításával is kérjük lefolytatni.
- Amennyiben a betegszállítás megrendelését követően a betegszállítás teljesítését érintő új körülmény (módosítás, lemondás) merül fel, azt a betegszállítás-irányítás felé közvetlenül kérjük jelezni.

 

Mentőszállítás:

Az a mentőfeladat, amely során a beteget orvos megrendelésére legalább mentőápolói felügyelettel - azonnal, illetve legfeljebb 2 órán belül - feltalálási helyéről egészségügyi intézménybe szállítják;

 

Mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás:

Az a szállítás, amelynek során - orvosi elrendelés alapján - a beteget orvosi, mentőtiszti vagy mentőápolói, illetve neonatológiai szállítás esetén neonatológiai szakorvosi, illetve gyermek intenzív terápiás szakápolói felügyelet mellett gyógyintézetből gyógyintézetbe szállítják;
 
Míg a betegszállítási feladatot az OMSZ szállításirányítója valamelyik betegszállító vállalkozás adott helyzetben legmegfelelőbb, erre kijelölt gépkocsijának adja át, a mentőszállítást, illetve a mentési készenlétet igénylő őrzött szállítást az Országos Mentőszolgálat megfelelő mentőegysége végzi, vagyis az életmentésre bevethető mentőkapacitás igénybevétele történik, ami az indokoltság elbírálása tekintetében a megrendelő orvosra mindenkor súlyos felelősséget ró.
 
 

Kérjük, hogy a betegszállítás-irányítással kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseket, problémákat a birhiba@mentok.hu e-mail címre szíveskedjenek továbbítani. 
Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a jelzett problémát mihamarabb megoldják.

 

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

1055 Budapest, Markó utca 22.

Levelezési cím:
Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága
1395 Budapest, Pf.: 426.Elérhetőségek:
Telefon: +36 1 350 37 37
Fax: +36 1 320 91 53
Email: info@mentok.hu

SEGÉLYHÍVÁS, BETEGINFORMÁCIÓ:

 

104


2016 © Országos Mentőszolgálat
Kiemelt támogatóink:
Created by hkcreativez